Operativ Ledelse


Hvordan håndterer du akutte hændelser?


Dette kursus fokuserer på hvordan man forbereder sig til og – og bedst muligt håndterer - en akut hændelse.

Gennem tiden ses akutte hændelser opstå i byrum, til arrangementer og andre steder hvor mennesker samles. Hændelserne kan have mange former, men fælles for dem er, at de opstår akut.

Kurset er for dig, som skal arbejde med hændelserne der hvor de sker.

Kursets hovedpunkter: 

/ Mental forberedelse og parathed

/ Når risikoen bliver til virkelighed

/ Skadestedslære

/ Principper for Skadestedsledelse & Indsatsledelse

/ Struktur på kaosfasen

/ Effektiv udnyttelse af dine egne – og din organisations, ressourcer

/ Samarbejde med – og overlevering til myndighederne

/ Evaluering af indsats

 

 

Hvad får du ud af at deltage?

Kurset giver dig større viden om Crowd Management i praksis - det betyder at du kan koble din teoretiske forståelse og de diskuterede eksempler, med egne handlinger. Din egen værktøjskasse bliver således fyldt godt op med praksisnære guldkorn.

Desuden vil kurset give rig mulighed for diskussioner på tværs, og dermed styrke netværket mellem deltagerne.

Skriv dig på interesse-listen her:

Instruktør:
Thomas Rydahl

Fokusområder: Operativ ledelse, krisestyring, BCM og Crowd Management.

Baggrund: En imponerende karriere i mange sikkerheds- og beredskabsrelaterede lederstillinger hos fx Hovedstadens Beredskab og Tivoli. Thomas er desuden en ørn til både Crowd Management og Business Continuity Management.

Dertil temmelig mange års erfaring fra afvikling af alle slags events i Danmark og udlandet - heriblandt EURO2020 og Tour de France.

 Linkedin​


Instruktør:
Claus Olsen

Fokusområder: Krisestyring og operativ ledelse, samt planspil og kompetencegivende øvelser.

Baggrund: En lang karriere med taktisk og operativ planlægning i Københavns Politi som indsatsleder, KSN-leder samt planlægning og ledelse af de helt store operationer i Danmark.

Dertil stor erfaring fra "begge sider af bordet" når man planlægger og afvikler komplekse events, som fx Tour de France i Danmark.

 Linkedin

Heldags-kursus

Kurset 10-18 deltagere og indebærer omfattende deltagerinvolvering. Kan holdes som åbent kursus, eller specialtilpasset til virksomheder.

Velfunderet teori

Indholdet er bygget på indhold blandt andet crowd management uddannelsen fra Bucks University. Denne teori er essentiel for at kunne arbejde struktureret med modeller og planlægning inden for crowd management.

Hvem kan deltage?

Kurset egner sig til kolleger, som arbejder med sikkerhedsplanlægning såvel som i lederroller til arrangementer. Det giver nemlig indblik i både planlægning og afvikling, hvor der skal træffes beslutninger på et oplyst grundlag. Kurset er desuden oplagt for myndigheder, at deltage på.

Se også kurset i Riskovurdering

Lær at identificere, analysere og arbejde med risiko i din organisation.