Førstehjælpsaspirant

Bliv frivillig Førstehjælpsaspirant til koncerter og events

Som frivillig indenfor det præhospitale område starter du med at uddanne dig til Førstehjælpsaspirant - vi kalder det Aspirant i daglig tale.

Her lærer du grundlæggende førstehjælp; hjertelungeredning og brug af hjertestarter. Du lærer også at arbejde ud fra PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) principperne og bruge ABCDE gennemgang til at vurdere patienter. Her ud over lærer du, hvordan vi er organiseret og arbejder, hvilket udstyr, der er til rådighed, og træner f.eks., at tale i radio. 

Efterhånden har du mulighed for at udvide dine kompetencer med assistentuddannelsen og senere behandleruddannelsen.

Hvis du er uddannet læge, sygeplejerske, ambulancebehandler eller paramediciner kan du få merit på din uddannelse i Event Safety. 
Læs mere her.

Assistentuddannelsen er rammesat til 4 weekender (125 timers førstehjælp). Som Assistent arbejder du med afsæt i en lægelig delegation givet af vores korpslæge. Det er vigtigt, at du lærer at arbejde med afsæt i delegationen og det træner vi naturligvis. Dette er med til at sikre et højt fagligt og kompetent niveau.

Behandleruddannelsen er rammesat til yderligere 2 weekender (53 timer). Som Behandler kan du varetage rollen som holdleder for dig og et team på 3-5 frivillige. Du får også medicinske kompetencer, og lægelig delegation, til at behandle med forskelligt akut-medicin. 

Både assistent- og behandleruddannelsen afsluttes med en eksamen, som skal fornyes hver 8. måned ved en reeksamen. 


Læs mere om vores førstehjælpsuddannelser nedenfor. 


Dette lærer du blandt andet som førstehjælpsassistent:

Akut behandling
  /   Præhospital behandling af akut syge voksne og børn ved brug af ABCDE-princippet

/    Præhospital behandling af alvorligt tilskadekomne voksne og børn ved brug af PHTLS-princippet for indsats

/    Hjertelungeredning på børn og voksne med AED, LP15, samt ventilationsudstyr, ilt og sug

/    Anlæggelse af tungeholder

/    Anlæggelse af nasal airway

/    Anlæggelse af tourniquet til livstruende blødninger

/    Anlæggelse af CT6 Traction splint til lårbensbrud

/    Anvendelse af SAM Splint til øvrige brud

/    Immobilisering og optag af patient på scoopbåre

 
Observationsteknik
   /   Glasgow Coma Score, respiration, saturation, puls, blodtryk, hud og temperatur, EKG-4, EKG-12, blodsukker, pupilreaktion og VASLyder Aspirant uddannelsen som noget for dig?

Send os din ansøgning - vi glæder os til at høre fra dig. 

Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.
Odoo - Sample 3 for three columns

Aspirant 

Uddannelsen til Førstehjælpsaspirant tager ca. 50 timer fordelt over 2 weekender, fra fredag til og med søndag.

Uddannelsen er gyldig i 2 år og vedlige-holdes ved vores årlige Forårstræning.

Efter uddannelsen kan du være frivillig på en lang række førstehjælps opgaver; som oftest sammen med erfarne Førstehjælps-assistenter og Førstehjælpsbehandlere. 

Ydermere kan du deltage på sikkerhedsopgaver ved scener og indgange til f.eks til Grøn Koncert og lignende. 

Når du har opnået erfaring, har du mulighed for at søge ind på uddannelsen til Førstehjælpsassistent. 


Odoo - Sample 3 for three columns

Assistent 

Uddannelsen til Førstehjælpsassistent tager ca. 125 timer fordelt over 4 weekender, fra fredag til og med søndag.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen som skal fornyes hver 8. måned ved en reeksamen.

Hvert år deltager du på en uddannelses-weekend for alle Førstehjælpsassistenter. Denne weekend kalder vi Assistent+.

Efter uddannelsen kan du fortsætte som frivillig på en lang række opgaver i rollen som Førstehjælpsassistent.

Når du har opnået erfaring som Førstehjælpsassistent og du har mod på at lære endnu mere, er der mulighed for at søge ind på uddannelsen til Førstehjælps-behandler.

Odoo - Sample 3 for three columns

Behandler 

Uddannelsen til Førstehjælpsbehandler tager ca. 50 timer fordelt over 2 weekender, fra fredag til og med søndag.

Uddannelsen afsluttes også med en eksamen som skal fornyes hver 8. måned ved en reeksamen. 

Som Førstehjælpsbehandler kan du varetage rollen som Holdleder for dig og et team på 3-5 frivillige.