Førstehjælper

Bliv frivillig Førstehjælpsassistent til koncerter og events

 Som frivillig i vores præhospitale enhed kan du, med baggrund i din ES-aspirantuddannelse, udvide dine kompetencer med assistentuddannelsen og senere behanderuddannelsen.

Assistentuddannelsen er rammesat til 4 weekender (125 timers førstehjælp). Alle førstehjælpere i Event Safety arbejder med afsæt i en lægelig delegation givet af vores korpslæge. Den sikrer et højt fagligt kompetenceniveau.

Behandleruddannelsen er rammesat til yderligere 2 weekender (50 timer).

Som Førstehjælpsbehandler kan du varetage rollen som holdleder for dig og et team på 3-5 frivillige. 

Både assistent- og behandleruddannelsen afsluttes med en eksamen, som skal fornyes hver 8. måned ved en reeksamen. 


Læs mere om vores førstehjælpsuddannelser nedenfor. 


Dette lærer du blandt andet som førstehjælpsassistent:

Akut behandling
  /   Præhospital behandling af akut syge voksne og børn ved brug af ABCDE-princippet

/    Præhospital behandling af alvorligt tilskadekomne voksne og børn ved brug af PHTLS-princippet for indsats

/    Hjerte-lunge-redning på børn og voksne med AED, LP15, samt ventilationsudstyr, ilt og sug

/    Anlæggelse af tungeholder

/    Anlæggelse af nasal airway

/    Anlæggelse af tourniquet til livstruende blødninger

/    Anlæggelse af CT6 Traction splint til lårbensbrud

/    Anvendelse af SAM Splint til øvrige brud

/    Immobilisering og optag af patient på scoopbåre

 
Observationsteknik
   /   Glasgow Coma Score, respiration, saturation, puls, blodtryk, hud og temperatur, EKG-4, EKG-12, blodsukker, pupilreaktion og VAS


Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.
Odoo - Sample 3 for three columns

ES-aspirant 

Uddannelsen til ES-aspirant tager ca. 50 timer fordelt over 2 weekender, fra fredag til og med søndag.

Uddannelsen er gyldig i 2 år og vedlige-holdes ved vores årlige Forårstræning.

Efter uddannelsen kan du være frivillig på en lang række førstehjælps opgaver; som oftest sammen med erfarne Førstehjælps-assistenter og Førstehjælpsbehandlere. 

Ydermere kan du deltage på sikkerhedsopgaver ved scener og indgange til f.eks til Grøn Koncert og lignende. 

Når du har opnået erfaring, har du mulighed for at søge ind på uddannelsen til Førstehjælpsassistent. 

Odoo - Sample 3 for three columns

Assistent 

Uddannelsen til Førstehjælpsassistent tager ca. 125 timer fordelt over 4 weekender, fra fredag til og med søndag.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen som skal fornyes hver 8. måned ved en reeksamen.

Hvert år deltager du på en uddannelses-weekend for alle Førstehjælpsassistenter. Denne weekend kalder vi Assistent+.

Efter uddannelsen kan du fortsætte som frivillig på en lang række opgaver i rollen som Førstehjælpsassistent.

Når du har opnået erfaring som Førstehjælpsassistent og du har mod på at lære endnu mere, er der mulighed for at søge ind på uddannelsen til Førstehjælps-behandler.

Odoo - Sample 3 for three columns

Behandler 

Uddannelsen til Førstehjælpsbehandler tager ca. 50 timer fordelt over 2 weekender, fra fredag til og med søndag.

Uddannelsen afsluttes også med en eksamen som skal fornyes hver 8. måned ved en reeksamen. 

Som Førstehjælpsbehandler kan du varetage rollen som Holdleder for dig og et team på 3-5 frivillige.