Førstehjælpsberedskab

Event Safety leverer Danmarks mest professionelle førstehjælpsenhed baseret på frivillighed

Når mange mennesker samles, er der en risiko for, at nogen kommer til skade eller oplever akut forværring af eksisterende sygdomme. Som ansvarlig arrangør/afvikler har du selvfølgelig reduceret den risiko alt, hvad du kan i din planlægning. Men der vil fortsat være en mulighed for, at noget går galt. Og her bliver det afgørende, hvordan en opstået hændelse håndteres.

Vi har Danmarks mest professionelle førstehjælpsenhed baseret på frivillighed. Hvert år uddanner vi nye hold, vedligeholder kompetencer og træner de erfarne. Vi anvender udstyr og procedurer svarende til det, der er i ambulancetjenesterne i dag.

Vores folk har en markant længere uddannelse end hos de fleste andre førstehjælps-enheder og vores Førstehjælpsbehandlere må selvstændigt give akut medicin svarende til Ambulancebehandler niveau 2.

Vi passer på gæsterne under afvikling og sørger for alt fra den gode service, når de nye sko gi'r vabler, til hurtig og effektiv hjælp ved alvorlig tilskadekomst og sygdom. Vi passer også på jeres medarbejdere under opbygning og nedtagning af scener og lignende.

Vi har tilknyttet en korpslæge, har vores folk til eksamen to gange om året og er selvfølgelig registeret som Præhospital enhed hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vores folk har stor erfaring med de, til tider, lidt specielle arbejdsforhold omkring en koncert eller et større event, og vi sætter en ære i at kunne tilpasse vores løsning til netop dine behov.

Kort sagt er vores førstehjælpsenhed den forsikring, du forhåbentlig aldrig får brug for, men som ikke kan undværes.


Fakta

Vi løser typisk opgaver med mere end 4.000 gæster og nogle gange op imod 100.000.

Vi kan stille med alt nødvendigt udstyr og personale for at opfylde ethvert krav fra en artist eller myndighed.

Vi kan enten benytte de faciliteter, som bliver stillet til rådighed, eller selv stå for den praktiske opbygning.

Vi kan supplere med læger og tilknyttede ambulanceberedskaber leveret af regionens ambulance-leverandør.

Vi passer hvert år på mere end 1 million gæster og skaber tryghed, hver gang vi er afsted.