Evakuering og nødssituationer

Hvad gør vi, når det går galt?

Event Safety træner medarbejderne i at forstå og anerkende det vigtige arbejde, de udfører i en nødsituation. Det er fx at igangsætte evakuering eller foretage en førsteindsats i alvorlig tilskadekomst. Hvor finder man fx hjertestarteren? Hvad sker der, når myndighederne kommer?

Kurset vil være delt op i fire hovedpunkter:

Menneskelige reaktioner på fare
Den menneskelige psykologi i hændelser (crowd psychology) - og deres reaktioner. Modulet er grundigt funderet i studier af menneskelig adfærd i ulykker og terrorangreb.

Vejen til effektiv evakuering
Med udgangspunkt i jeres egen beredskabsplan skal vi gennemgå alarmering, evakuering til samleplads og de særlige udfordringer, der kan skabe misforståelser eller forsinkelser.

Flow og bevægelse
Vi skal arbejde med principper for flow og bevægelse samt forståelse for densitet, når mennesker samles. Her er essensen at forstå, hvad det betyder for deres medarbejdere at forholde sig roligt og gøre plads.

Overlevering til redningsberedskab
Både for evakuering og tilskadekomster - her skal vi kigge på hvad redningsberedskabet forventer af dem, de møder. Der er nogle ting, man kan gøre for at hjælpe dem med at hjælpe os.

Kurset tager typisk en halv dag

Den involverer 6-20 deltagere alt efter jeres behov og ønsker. Der er tale om en aktiv workshop med gruppearbejde og omfattende deltagerinvolvering.

Velfunderet teori

Kurset er udarbejdet ud fra teori omkring emergency management og crowd dynamics, som er opnået via studier i crowd management og mangeårig erfaring fra afvikling af arrangementer.                             

Ro i maven

På kurset giver vi deltagerne en forståelse hvordan evakuering eller andre hændelser foregår, og hvad det faktisk indebærer - fx om menneskelige reaktioner. Afholdelse på jeres egen lokation vil også give sammenhæng mellem teori og den virkelige verden.

Er det noget for dig?

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe.