Viden om - Crowd Safety management
23 juni, 2020 af
Event Safety, Sofie Dahl


Viden om Crowd safety management

Crowd safety management er et begreb, som man har fået mere og mere tillid til i Danmark i løbet af de sidste 10 år. Det er der mange gode grunde til – først og fremmest, at det er en absolut relevant måde at skabe trygge og sikre
rammer for mennesker der samles.

Der er som sådan ikke en definition af, hvor mange der skal samles, før crowd management begrebet bliver relevant,
men den amerikanske forsker John J. Fruin har tidligere argumenteret for, at der bør være fokus på dette ved samlinger over 500 mennesker.

Lad os få terminologien på plads!

Udtrykket crowd safety management forveksles tit med crowd control. Terminologien er vigtig at få ryddet op i, da de to begreber dækker en ret forskellig håndtering af en menneskemængde.  

Crowd management er, af John J. Fruin defineret som:

”Crowd management is defined as the systematic planning for, and supervision of, the orderly movement and assembly of people.”


Derimod er crowd control defineret ved: 

”Crowd control is the restriction or limitation of group behaviour.”

Det fremstår således tydeligt, at systematisk planlægning af fredelig forsamling af mennesker (management) er noget andet end restriktion af gruppeadfærd (control). Sondringen mellem de to begreber er især vigtig, fordi crowd management indeholder en række essentielle planlægningsopgaver som beror på forståelse for publikums bevægelse, psykologi og vurdering og design af det område de bevæger sig på. Altså en præventiv tilgang for at planlægge bedst muligt og i sidste ende undgå dårlige oplevelser eller ulykker.

Ved effektiv crowd management kan man opleve, at deltagere vil føle sig godt behandlet og trygge. Stemningen vil have bedst mulige vilkår for at blive god. Købelysten stiger og omtalen af arrangementet bliver bedre. Alt sammen i arrangørens interesse – og denne opgave på hviler da også arrangøren, der planlægger at mennesker samles.

Når man taler om crowd control, bevæger man sig over i noget, som oftest vil være politiets opgave. Det ligger også i ordene: ”Restriktion af gruppeadfærd”. Her arbejder man ikke med venlig henstilling og guides til, hvilken vej der er bedst at gå – men man sætter en bevæbnet betjent eller en stor afspærring op for at tvinge folk fra hinanden.

Crowd management hæver niveauet

Crowd management vurderes som værende den relevante tilgang til planlægningen af samling af mange mennesker.

Den passer ydermere ind i et dansk mindset, hvor man som deltager i et arrangement gerne vil føle sig tryg og godt behandlet. Et godt greb om crowd management-teorierne og praksis vil give deltagerne netop dét.

For at vende tilbage til definitionen af crowd management, er det nødvendigt at gå et spadestik dybere. John J. Fruin har i sin definition af begrebet også beskrevet følgende:

Crowd Control

”Crowd control may be part of a crowd management plan, or occur as an unplanned reaction to a group problem.It can include extreme measures to enforce order, such as the use of force, arrest, or threat of personal injury.”

Crowd Management

”Crowd management involves the assessment of the people handling capabilities of a space prior to use. It includes evaluation of projected levels of occupancy,adequacy of means of ingress and egress, processing procedures such as ticket collection, and expected types of activities and group behaviour.”

Her beskrives netop de essentielle ting man gennemgår, når en plan for samling af mennesker gennemarbejdes. Man kigger på det sted, begivenheden er sat til at foregå. Man vurderer, om det er egnet ud fra mulig deltagelse, størrelse på ind- og udgange og plads.

Man vurderer ligeledes, hvilke procedurer, der er nødvendige, som fx billettering, for at sikre der ikke kommer for mange personer ind. Sidst men absolut ikke mindst defineres, at der vurderes, hvilken adfærd publikum kan forventes at have.

Planlægning er essentielt

Denne artikel giver en smagsprøve på, hvad crowd management egentlig handler om. Det er grundlaget for planlægning af arrangementer, hvor mennesker samles. Ikke kun koncerter og festivaler men også andre steder
hvor mange mennesker færdes.

I Danmark har Rigspolitiet i 2014 udgivet ”Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplaner” og denne bygger ligeledes på en række af de centrale elementer i crowd management. Denne vil være et helt centralt element i at skabe et trygt og sikkert arrangement for mange mennesker.

Download artiklen og ta' med                                  

Event Safety, Sofie Dahl 23 juni, 2020
Del​
Arkiv